Založba Cajt je v prekmursko-pomurskem prostoru prisotna od leta 2018 in je bila ustanovljena v času priprav na praznovanje 100-letnice priključitve Prekmurja k matični domovini. Ustanovljena je bila z namenom predstavljanja manj uveljavljenih domačih avtorjev in spodbujanja bralne kulture v širši množici.

Založniško dejavnost na tem prostoru se trudimo ohraniti, zato ker nam ni vseeno za slovenski, še posebej pa za prekmurski jezik. Izbira imena založbe je bila torej na dlani – nekaj domačega, prekmurskega. Cajt je namreč narečni izraz za čas. Čas, ki prehitro beži, čas, ki nas spreminja, čas, ki ni usmiljen. Mi pa želimo ta čas ustaviti s pomočjo besed na papirju, s pomočjo misli, verzov, pesmi, zgodb, razmišljanj, … Da ohranimo domači jezik, kulturo, običaje, tradicijo.